Metodický dopis č. 28 - Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv

obrazek
23. ledna 2014 16:51, aktualizováno 15:51, Mgr. Barbora Horáčková

V příloze článku naleznete Metodický dopis č. 28 platný od 17. 12. 2013.

Metodický dopis k předávání výstupů projektů se vztahuje na všechny příjemce, kteří realizují individuální projekty, zejména individuální projekty ostatní – IPo - (v případě Individuálních projektů národních – IPn - jsou některé podmínky realizace projektů ošetřeny zvláštními metodickými pokyny v Příručce pro žadatele a příjemce IPn)
a grantové projekty - GP - financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Metodický dopis uvádí nejčastější typy/druhy výstupů a podrobněji rozpracovává formy/způsoby jejich předávání poskytovateli finanční podpory, včetně licencí k autorským právům.
Výstupem se zde rozumí vytvořený produkt projektu.

Soubory ke stažení