Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí podle zákona o státní památkové péči

obrazek
08. února 2021 12:14, Mgr. Vladimír Král

Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) byla dne 14. 1. 2020 doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v tomto znění:

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. tímto podatel žádá krajský úřad o poskytnutí informací, které se týkají udělování pokut v roce 2020 podle ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám, tzn.:
1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2020 o uložení pokuty ve smyslu § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k § 35 odst. 5 písm. b) cit. zákona
2) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2020 o uložení pokuty ve smyslu § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu v § 39 odst. 5 písm. b) cit. zákona"

Žadatel byla dne 27. 1. 2021 poskytnuta informace je připojená v příloze níže.

Soubory ke stažení