Informace poskytnuté dle InfZ - nájemné za budovu ZZS Sušice

11. února 2021 12:57, Mgr. Jana Fikarová

Dne 2. února 2021 byla KÚPK doručena žádost o informace  podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byla požadována informace o "ceně pronájmu objektu, ve kterém sídlí rychlá záchranná služba v Sušici."

KÚPK požadované informace vyhledal a dne 11. února 2021 poskytl informaci, že celkové roční smluvní nájemné za objekt v Sušici, ve kterém sídlí výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, činí 354 600 Kč bez DPH.