2017

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. – slévárenské odpady

Dne 27. 1. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly částečně poskytnuty dne 3. 2. 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. – seznam porodních asistentek

Dne 17. 1. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 31. 1. 2017.

Dozorčí rady nemocnic

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla doručena žádost týkající se dozorčích rad nemocnic. Informace byly poskytnuty.

Metodika k vyřizování žádostí o informace

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla doručena žádost o informace, žádané informace byly poskytnuty.

Přezkum hospodaření u obcí v okrese Tachov

Neboť informace byly poskytnuty v jiné než elektronické podobě zveřejňuje Krajský úřad Plzeňského kraje pouze doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.