Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. – seznam porodních asistentek

08. února 2017 11:46, aktualizováno 10:46, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 17. 1. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Bylo požadováno poskytnutí seznamu porodních asistentek, které od KÚPK získaly registraci PORODNÍ ASISTENTKA a jejichž registrace jsou v současné době v platnosti, s konkrétním uvedením odborné činnosti a kontaktními údaji.

Požadované informace KÚPK poskytl – viz příloha.

Soubory ke stažení