Metodika k vyřizování žádostí o informace

06. února 2017 15:34, aktualizováno 14:46, JUDr. Ivana Houšková

Žádáno bylo o sdělení:

 

  • zda KÚPK vydal metodiku nebo jiný dokument, ve kterém podřízeným správním orgánům doporučuje žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (o část spisu, kompletní správní spis) vyhovovat,
  • pokud ano, bylo žádáno o poskytnutí tohoto dokumentu.

 

K prvnímu bodu žádosti sdělujeme, že taková metodika vydána byla a to formou e-mailu Mgr. Drahomíry Janouškové, pověřené zastupováním vedoucího odboru kontroly, dozoru a stížností zaslaného zaměstnanci Plzeňského kraje, který ji měl užít pro vnitřní potřebu KÚPK i pro její šíření na obce Plzeňského kraje.

 

Přílohou e-mailu je stanovisko Ministerstva vnitra, které přikládáme. Koncept rozhodnutí o odmítnutí žádosti, který je také přílohou e-mailu, nepřikládáme, neboť se jedná o obecný koncept rozhodnutí naskenovaný z komentáře k zákonu č. 106/1999 Sb. O koncept rozhodnutí žadatel nežádal.

 

Považujeme za nezbytné zdůraznit, že přiložený e-mail pochází z 25. dubna 2016 (stanovisko Ministerstva vnitra je dokonce z 16. března 2015), jedná se tedy o starší právní názory a je třeba brát v úvahu vývoj v oblasti poskytování informací za uběhlou dobu. KÚPK není e-mailem obsahujícím doporučení při svém rozhodování nijak vázán.

 

Navíc KÚPK očekává nikoliv od Ministerstva vnitra, ale od Ministerstva dopravy rozhodnutí o věcech týkajících se „přestupků v dopravě“. KÚPK předpokládá, že v těchto rozhodnutích budou uvedeny aktuální právní názory k problematice nahlížení do správních spisů či poskytování informací ze správních spisů.

Soubory ke stažení