2017

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. – sdělení k prevenci při ochraně silnic v rámci Plzeňského kraje

Dne 9. 3. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 20. 3. 2017.

Zveřejnění poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - navrhovatelé ve věci výběrových řízení

Dne 9. 2. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 24. 2. 2017.

Zveřejnění poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - veřejné sbírky

Dne 13. 2. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 24. 2. 2017.

Finanční nákladnost návštěv prezidenta republiky v Plzeňském kraji

Informace o obnosu vynaloženém Plzeňským krajem za ubytování a občerstvení delegace návštěvy prezidenta republiky za roky 2014 - 2017

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam obcí a měst v Plzeňském kraji

Dne 6. 2. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel byl odkázán na zveřejněnou informaci dne 7. 2. 2017.