Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. – anonymizované lustrační osvědčení úředních osob KÚPK

26. října 2016 10:04, aktualizováno 09:04, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 10. 10. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti  s řízením o odstranění stavby vedeném na Městském úřadu Zbiroh  (č.j. Výst. 824/2013) bylo požadováno zaslání kopií anonymizovaných lustračních osvědčení úředních osob, které na KÚPK zasahovaly do předmětného řízení formou vydání jednotlivých rozhodnutí, řešení stížností a ostatních podání. KÚPK poskytl 4 kopie anonymizovaných lustračních osvědčení.