Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se udělování pokut v roce 2014 za porušování zákona č. 20/1987 Sb., zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

14. dubna 2015 13:11, aktualizováno 12:11,

Žádost

V žádosti o informace ze dne 29. března 2015 jsou požadovány následující informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2014 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.

2. Všechna rozhodnutí KÚ vydaná v roce 2014 o uložení pokuty podle § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.

Poskytnuté informace:

Ad 1), Ad 2),

KÚPK uvádí, že v průběhu roku 2014 byla projednávána dvě řízení spadající do požadované agendy. Řízení o přestupku dle § 39 odst. 2 písm. g) zákona o státní památkové péči bylo rozhodnutím zastaveno. Řízení o jiném správním deliktu podle § 35 odst. 2 písm. f) zákona o státní památkové péči bylo ukončeno rozhodnutím o uložení pokuty. Obě rozhodnutí vydaná pod č.j. KPP/857/14 a KPP/1182/14 přikládáme v příloze, když údaje o přestupci byly anonymizovány. K anonymizaci údajů o přestupci bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Soubory ke stažení