Mimořádná opatření Vlády ČR

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR od dne 1.9.2021

MZČR s platností od 1. září 2021 mění mimořádné opatření testování klientů a zaměstnanců v dlouhodobé péči a sociálních službách, ruší některá mimořádná opatření z let 2020 a 2021, nařizuje provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR zajistit provádění namátkových kontrol fyzických osob a stanovuje podmínky pro vstup na území ČR.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.8.2021

S účinností od 31. srpna 2021 do odvolání vydalo MVČR další mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26.8.2021

S účinností od 1. září 2021 do odvolání vydalo MVČR další mimořádné opatření omezující maloobchodní prodej a služby.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19.8.2021

MZČR od 1. září 2021 do odvolání upravuje omezení provozu ochodu a služeb a testování obyvatel ...

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 16.8.2021

MZČR od 31. srpna 2021 nařizuje screeningové testování ve školách a upravuje ochranu dýchacích cest, od 1. září 2021 upravuje dodržování pravidel v obchodech, kadeřnictví, taxislužbě a dalších službách. ...