Mimořádná opatření Vlády ČR

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.7.2021

MZČR od 31. července 2021 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek ve specifikovaných vnitřních prostorech staveb a nařizuje postup při návratu ze zahraničí ...

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26.7.2021

MZČR od 27. července 2021 nařizuje mobilním operátorům zasílat SMS zprávy obsahující informaci o povinnosti při příjezdu do České republiky elektronicky vyplnit příjezdový formulář. Od 1. srpna 2021 do odvolání mění mimořádná opatření týkající se provozu v maloobchodních prodejnách zboží a služeb, provozu holičství, kadeřnictví, pedikúry ...

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19.7.2021

MZČR od 1. září 2021 vydalo nařízení poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, kteří provádějí vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů a pomocí RT-PCR testu.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 16.7.2021

MZČR vydalo nařízení pro osoby, které od 19. července 2021 vstoupily na území České republiky, popř. které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým nebo se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 12.7.2021

MZČR ČR od 15. července 2021 změnilo podávání druhých dávek léčivých přípravků obsahující látku proti onemocnění COVID-19 pořízených z prostředků státního rozpočtu a od 19. července 2021 nařizuje všem pořadatelům organizovaných hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou účastí nad 1 000 osob denně oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici.