Mimořádná opatření Vlády ČR

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 2.7.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR posouvá termín účinnosti změny vystavování českého certifikátu o očkování na základě uznání zahraničního certifikátu o očkování a mění s účinností od 9. července 2021 pro všechny osoby, které od 9. července 2021 vstoupily na území České republiky a všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které jsou na seznamu zemí s výskytem onemocnění COVID-19 podmínky vstupu na území České republiky.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 1.7.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR změnilo 1. července 2021 mimořádné opatření, v němž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností a opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování.

Zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ode dne 1.7.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR od 1. července 2021 zrušilo mimořádné opatření k testování ve školách.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 28.6.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR upravilo 28. června 2021 některá opatření a schválilo Plán na screeningové testování dětí přípravných tříd základní školy a přípravného stupně základní školy speciální a žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání po jejich návratu do školních lavic v září.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 21.6.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR změnilo některá mimořádná opatření s platností od 22. června 2021 a od 26. června 2021 do odvolání stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytování služeb.