Mimořádná opatření Vlády ČR

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 3.5.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR od 4. května 2021 mění mimořádné opatření pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním, omezuje činnost provozoven stravovacích služeb tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, zakazuje koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků, zakazuje kongresy ...

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 29.4.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR ode dne 3. května 2021 do odvolání omezuje provoz škol a školských zařízení, stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, mění mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření stanovující podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách mění mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky testování zaměstnanců škol a školských zařízení.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ode dne 3.5.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR s platností od 3. května 2021 vydalo mimořádná opatření, kterými omezuje provoz škol a vysokých škol, stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, mění mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách a zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest.

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ode dne 27.4.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností ode dne 27. dubna 2021 vydalo ochranné opatření, kterým stanoví protiepidemická opatření před zavlečením onemocnění COVID-19 ze zahraničí na území České republiky a ochranné opatření, kterým se s účinností od 27. dubna do 31. května 2021 nařizuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ode dne 26.4.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR ode dne 26. dubna 2021 do odvolání omezuje činnost obchodních nebo výrobních provozoven, provozoven služeb nebo provozu obchodních center tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti v maloobchodních prodejnách zboží a služeb s výjimkou ...