Aktivity

Digitální technologie ve výuce zefektivňují individualizaci vzdělávání

Během druhé aktivity projektu Digitalizace ve vzdělávání v Plzeňském kraji a Lichtenštejnsku byli účastníci projektu seznámeni s efektivním používáním digitálních technologií ve výuce, které vede k individualizaci výuky a využívání maximálního potenciálu každého žáka.

Jak pomoci učitelům zlepšit jejich digitální kompetence?

Jak pomoci učitelům zlepšit jejich digitální kompetence? Na tuto otázku hledali odpovědi zástupci školského úřadu z Lichtenštejnska a pracovníci Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Ředitelé středisek volného času se zajímali o nové poznatky v podpoře talentovaných žáků

Projekt Plzeňského kraje „Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu“ byl představen ředitelům středisek volného času pracujících s talentovanou mládeží.

Ředitelé středních škol byli seznámeni s dílčími výsledky mezinárodní spolupráce

Ředitelé středních škol byli seznámeni se způsobem vzdělávání nadaných žáků v regionu Hordaland.

Norští hosté z Hordalandu navštívili Plzeňský kraj

Členové pracovní skupiny odboru školství představili v rámci projektu Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu práci s nadanými žáky.