Ředitelé středisek volného času se zajímali o nové poznatky v podpoře talentovaných žáků

obrazek
14. února 2020 10:03, Ing. Zuzana Švehlová

V budově Krajského úřadu Plzeňského kraje se uskutečnilo pracovní jednání ředitelů středisek volného času (domů dětí a mládeže) s pracovníky Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK. Jedním z bodů programu byla i mezinárodní spolupráce. Ředitelé byli informováni o fondech EHP, které podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem, v programu „Vzdělávání“ a s projektem Plzeňského kraje „Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu“.


Z pracovního jednání vyplynulo pozvat na připravovanou mezinárodní konferenci zájmového a neformálního vzdělávání s názvem „Future of Non - Formal Education“ také norské zástupce. Jednání bude zaměřeno na progresivní inovativní formy výchovy a vzdělávání, na provázání oblasti neformálního a zájmového vzdělávání s formálním vzděláváním. Konference bude postavena na dobré praxi s vizí do budoucnosti a uskuteční se v Plzni v červnu 2020.


Konferenci pořádá Středisko volného času RADOVÁNEK za podpory MŠMT, Plzeňského kraje, Statutárního města Plzeň, Národního pedagogického institutu ČR, ČŠI, Pedagogické fakulty ZČU, Krajského centra vzdělávání a jazykové školy Plzeň a řídícího výboru Krajského akčního plánu PK. Více informací na www.radovanek.cz