Jak pomoci učitelům zlepšit jejich digitální kompetence?

obrazek
25. října 2021 07:14, Ing. Zuzana Švehlová
Jak pomoci učitelům zlepšit jejich digitální kompetence? Nejen na tuto otázku hledali odpovědi zástupci školského úřadu z Lichtenštejnska a pracovníci Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje během první aktivity projektu Digitalizace ve vzdělávání v Plzeňském kraji a Lichtenštejnsku, která se uskutečnila ve dnech 19. - 21. října 2021 v Plzeňském kraji. 

První část programu byla věnována představení vzdělávací soustavy České republiky, podrobněji zaměřené na digitalizaci ve vzdělávání. Byly představeny aktivity Plzeňského kraje, které vedou k rozvoji digitální gramotnosti a k rozvoji kompetencí žáků a studentů Plzeňského kraje, kterými jsou např. vyhlašované soutěže Technická olympiáda, Robotická soutěž či Technika má zlaté dno. 


Hlavní náplní první aktivity však byla návštěva středních škol Plzeňského kraje, které využívají ve vzdělávání moderní vyučovací metody a rozvíjejí tím digitální gramotnost a kompetence svých žáků. Na Střední škole informatiky a finančních služeb byla představena e-portfolia, se kterými se učí pracovat nejen žáci, ale v rámci celoživotního vzdělávání jsou využívány také pedagogy školy.  Na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech byly představeny aplikace, které se osvědčily při využívání iPadů ve výuce žáků čtyřletého gymnázia. Pozornost byla věnována také vzdělávání na středních odborných školách a využívání moderních technologií při výuce žáků v zemědělských oborech na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech a na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Horšovském Týně. 

Diskuse s pedagogy a žáky byla pro účastníky velmi inspirativní. Praktická ukázka vzdělávacích aplikací, které se osvědčily nejen během distanční výuky ve vzdělávání, sdílení zkušeností o vzdělávání při uzavření škol, ukázka vybavenosti jednotlivých tříd, a v neposlední řadě také diskuse o efektivním vzdělávání pedagogů... Tyto aktivity prohloubily účastníkům jejich vlastní kompetence, které mohou efektivně využít při implementaci nových metod do vzdělávací soustavy. 

Závěrečná část programu byla zaměřena na další vzdělávání pedagogů. Zástupci Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy v Plzni detailně představili svůj Projekt rozvoje digitálních kompetencí učitelů (https://digitalnikompetence.cz). Cílem tohoto projektu je analýza, následná podpora a rozvoj využívání digitálních kompetencí učitelů v pedagogickém procesu a integrace digitálních technologií do chodu školy. 


Pro závěrečné zhodnocení první aktivity byly použity digitální aplikace Plickers a Mentimeter, které poskytly účastníkům projektu rychlou zpětnou vazbu. Ze závěrů vyplynulo, že je třeba pomoci učitelům využívat digitální technologie kreativním způsobem, neboť připravují žáky pro život v digitálním světě 21. století. 
Představené aplikace pro efektivní využívání ve výuce:
https://answergarden.ch/
https://teachermade.com/
https://nearpod.com/
https://wakelet.com/
https://kahoot.it/
https://quizizz.com/
https://get.plickers.com/
https://www.mentimeter.com/


Během závěrečného jednání pozvali pracovníci Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje své hosty z Lichtenštejnska k účasti na mezinárodní robotické soutěži "ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2022“ v rámci výzvy „Budoucí autonomní městská mobilita“, která se uskuteční ve dnech 10. 1. – 13. 1. 2022. Cílem soutěže je projet zkonstruovaným robotickým vozítkem přepravujícím kelímek s odměřeným množstvím vody (50 ml) vymezenou dráhou v co nejkratším čase bez rozlití vody v kelímku, musí projet vyvýšeninou a zároveň nesmí narazit do protihlukové stěny (https://www.souepl.cz/robo2022). Hosté byli touto nabídkou mile překvapeni a s potěšením převzali všechny podklady potřebné k účasti v soutěži, včetně soutěžní dráhy a podrobných propozic v anglickém jazyce. 
****

Jedním ze strategických cílů VIZE vzdělávání 2035 v Plzeňském kraji je mít aktivní a odpovědné obyvatele připravené fungovat v měnící se společnosti a reflektovat celosvětový společensko-technologický vývoj. Obdobně jako komunikativní znalost světového jazyka jsou i digitální kompetence v dnešním světě nezbytností. V této oblasti je potřeba podporovat školy a pedagogy v zavádění a smysluplném uplatňování digitálních technologií ve výuce a zvyšovat digitální gramotnost pedagogů, dětí i žáků. Cílem projektu Plzeňského kraje s lichtenštejnským školským úřadem s názvem Digitalizace ve vzdělávání v Plzeňském kraji a Lichtenštejnsku je získání inspirace pro vytváření ideálních podmínek ve vzdělávání vedoucích k efektivnímu využívání moderních ICT technologií ve výuce.


Projekt Plzeňského kraje s názvem Digitalizace ve vzdělávání v Plzeňském kraji a Lichtenštejnsku získal grant ve výši 16 860 € z Fondů EHP 2014-2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.


Galerie