Ředitelé středních škol byli seznámeni s dílčími výsledky mezinárodní spolupráce

obrazek
06. prosince 2019 06:15, aktualizováno 20. prosince 2019 10:08, Ing. Zuzana Švehlová
V listopadu se v rámci setkání ředitelů středních škol zřizovaných Plzeňským krajem uskutečnily tři workshopy, jejichž cílem bylo seznámit ředitele středních škol s dílčími výsledky mezinárodní spolupráce projektu Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu.

Ředitelé středních škol byli seznámeni se způsobem vzdělávání nadaných žáků v regionu Hordaland. Diskuse se zaměřila zejména na způsoby individualizace výuky a na intenzitu zapojení norských žáků do vzdělávacích procesů. Pozitivně byla hodnocena spolupráce s univerzitami prostřednictvím vytváření univerzitních středních škol a zapojení žáků do hodnocení pedagogů.

Ředitelé středních škol byli zároveň upozorněni na vyhlášení druhé výzvy pro předkládání projektů Institucionální spolupráce, Mobilit, Projektů odborného vzdělávání a přípravy a Projektů inkluzivního vzdělávání. Tato výzva byla vyhlášena 1. 11. 2019 Domem zahraniční spolupráce, termín pro podávání žádostí je stanoven na únor-březen 2020. Na základě navázání osobních kontaktů byla školám nabídnuta možnost spolupráce při hledání vhodných partnerských škol v norském Hordalandu.

Tyto aktivity proběhly v souladu se schválenou žádostí projektu (E_Communication plan).


Projekt získal grant ve výši 66 000 € z Fondů EHP 2014-2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.