Aktivity

1. activity in project Education of extraordinary talented students and further education of teachers in the Pilsen Region and Hordaland

From August 28, 2019 to September 4, 2019 was the first activity in the project Education of extraordinary talented students and further education of teachers in the Pilsen Region and Hordaland.

1. aktivita projektu Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu

Ve dnech 28. srpna 2019 – 4. září 2019 se uskutečnila první aktivita v rámci projektu Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu.