2016

Žádost o informace týkající se seznamu všech krajských zastupitelů v Plzeňském kraji

Dne 22. 8. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádostí byl požadován seznam všech krajských zastupitelů zvolených v aktuálním volebním období 2012 až 2016 v Plzeňském kraji, a to ve formátu jméno, příjmení, titul a přesné datum narození. Informace byly částečně poskytnuty dne 5. 9. 2016.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - objasnění VPS

Dne 10. 12. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 23. 12. 2016.

Stanice technické kontroly v Plzeňském kraji

Žádáno bylo o vyplnění údajů v rozpracované tabulce týkající se stanic technické kontroly v Plzeňském kraji. Tabulka byla vyplněna a poskytnuta s daty platnými k 27. prosinci 2016.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - počty asistentů pedagogů

Dne 8. 12. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 13. 12. 2016.

Zveřejnění informací poskytnutých dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí o odvolání

Dne 31. 10. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 15. 11. 2016.