Tematická setkání

Gamifikace aneb jak využít Minecraft ve výuce

Jak zvýšit zájem o výuku a podporovat kompetence žáků potřebné pro 21. století se přišli inspirovat zástupci vzdělávacích organizací Plzeňského kraje. Akce s názvem „Minecraft ve výuce“ proběhla 22. listopadu 2018 v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje a cílem bylo získat podněty k výuce skrze jednu z nejpopulárnějších her dnešní doby.

Zástupci středních škol diskutovali nad možnostmi reálného využití dronů ve výuce

Jak zapojit drony do výuky ve škole bylo předmětem tematického setkání zástupců středních škol a představitelů Správy Informačních technologií města Plzně (SITMP). Setkání se uskutečnilo 25. října2019 v sídle společnosti Drony SIT v Cukrovarské ulici v Plzni.

O budoucnosti a trendech vzdělávání dospělých se diskutovalo na odborné konferenci „Quo vadis, vzdělávání v Plzeňském kraji?“

"Budoucnost a trendy vzdělávání dospělých" byly letos předmětem diskuse na odborné konferenci „Quo vadis, vzdělávání v Plzeňském kraji?“. Akce se konala v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 20. 11. 2019 pod záštitou Mgr. Ivany Bartošové, náměstkyně hejtmana pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu Plzeňského kraje.

Představení programu „DofE“ přineslo novou inspiraci v oblasti neformálního vzdělávání

Celosvětově významný program neformálního vzdělávání, který založil před více než 60 lety Princ Philip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II byl tématem setkání zástupců škol v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 20. ledna 2020.

Zástupci škol si vyzkoušeli pokročilé nástroje softwaru Office 365

Microsoft Sway, Microsoft Forms a Microsoft Flow jsou zajímavé nástroje kancelářského softwaru Office 365, které si zástupci škol přišli prakticky vyzkoušet na seminář „Pokročilé možnosti Office 365 pro školy“.