Gamifikace aneb jak využít Minecraft ve výuce

obrazek
24. února 2020 06:24, Ing. Danuše Jedličková
Jak zvýšit zájem o výuku a podporovat kompetence žáků potřebné pro 21. století se přišli inspirovat zástupci vzdělávacích organizací Plzeňského kraje. Akce s názvem „Minecraft ve výuce“ proběhla 22. listopadu 2018 v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje a cílem bylo získat podněty k výuce skrze jednu z nejpopulárnějších her dnešní doby.

Účastníci si na zapůjčeném zařízení vyzkoušeli, jak funguje virtuální třída v prostředí Minecraft EDU a jak lze využít jednu z nejoblíbenějších her pro výuku, tzv. „gamifikaci“.

Gamifikace je relativně nová technika, která se snaží zvyšovat zájem účastníků pomocí užívání herních prostředků, herních designů, herního myšlení a herních principů. V případě vzdělávání pomáhá obecně učinit celý proces výuky atraktivnější, zvyšuje motivaci těch, kteří se vzdělávají, napomáhá k lepší zapamatovatelnosti látky a zapojuje do učení praktickou činnost.

Pedagogové tak mohou u svých žáků rozvíjet kompetence potřebné pro 21. století jako je spolupráce v týmech, odpovědnost za plnění úkolů, komunikaci a řešení problémů. Gamifikaci výuky v Minecraftu lze uplatnit napříč téměř všemi předměty, které se na školách vyučují, ať už je to fyzika, matematika, biologie, cizí jazyk, přírodopis, dějepis, či jiné. Učitelé si tak mimo jiné vyzkoušeli jaké to je ocitnout se ve virtuální chemické laboratoři, kde mohli v rolích žáků provádět chemické pokusy.

Workshop byl pořádán v rámci projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000156.

Galerie