Tematická setkání

Seminář Vzdělávání k občanství pro 21. století

Dne 5. dubna 2018 proběhl v budově KÚ PK seminář s názvem Vzdělávání k občanství pro 21. století. Seminář byl pořádán v rámci projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“ a byl určen nejen ředitelům všech typů středních škol, ale i vyučujícím předmětů občanské výchovy, základů společenských věd a dějepisu...

Semináře Výchovný poradce v souvislostech s novou legislativou

Dne 5. dubna proběhly v prostorách krajského úřadu ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání a Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň hned dva semináře pro výchovné poradce středních škol v souvislostech s novou legislativou.

Informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského zákona (§16)

Dne 16. listopadu se v prostorách SOU elektrotechnického v Plzni uskutečnil informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského zákona (§16).

Konference pro výchovné poradce středních škol

V pátek 4. listopadu 2016 se uskutečnila Konference pro výchovné poradce středních škol realizovaná projektem „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“ (KAP PK).