O budoucnosti a trendech vzdělávání dospělých se diskutovalo na odborné konferenci „Quo vadis, vzdělávání v Plzeňském kraji?“

obrazek
14. února 2020 10:17, Ing. Danuše Jedličková
"Budoucnost a trendy vzdělávání dospělých" byly letos předmětem diskuse na odborné konferenci „Quo vadis, vzdělávání v Plzeňském kraji?“. Akce se konala v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 20. 11. 2019 pod záštitou Mgr. Ivany Bartošové, náměstkyně hejtmana pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu Plzeňského kraje.

„Quo vadis“ se koná tradičně v rámci cyklu Týdny vzdělávání dospělých (TVD), který je zaměřen na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání. Bez kvalitního dalšího vzdělávání nelze dosáhnout vyšší šance na trhu práce. V rámci TVD se konají stovky akcí v desítkách měst ČR, které mají podobu ukázkových kurzů, testování znalostí, dovedností a celé řady dalších aktivit.

Proběhly zajímavé prezentace včetně diskusí, které obohatily účastníky novými informacemi v oblasti dalšího vzdělávání. Témata, která se na konferenci objevila, jsou uvedena níže.

• Trh práce v Plzeňském kraji - Bc. Jiří Kozák (expert ÚP ČR)
• Aktivity a aktuality školství Plzeňského kraje - JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA (vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje)
• Pohled ředitele školy na kariérové poradenství a uplatnění absolventů v praxi - RNDr. Pavel Vlach, PhD. (ředitel školy, Gymnázium a SOŠ Rokycany)
• Novinky ve vzdělávání dospělých a výhled MŠMT na další období - Mgr. Dana Mikšíková (oddělení dalšího vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
• Digitální technologie a trh práce - PhDr. Martin Sycha, PhD. (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
• Pohled zaměstnavatelů na strategii 2030 - Ing. Miloš Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy ČR)
• Stav vzdělávání dospělých v ČR a v regionu - Mgr. Jana Brabcová (prezidentka AIVD ČR, jednatelka Grafia, s.r.o.)
• Rozděleni svobodou, nově identifikované kategorie občanů - Mgr. et Mgr. Paulína Tabery (Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav Akademie věd ČR)
• Safe Arrival, mezinárodní spolupráce a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - Bc. Martina Němcová (odbor školství, Krajský úřad Zlínského kraje)
• PLNOC, studenti přednáší studentům – Jakub Štěpánek, Eliška Pirnosová (Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí)
• Technická výchova z pohledu VŠ - Doc. Ing. Martin Melichar, Ph.D. (Fakulta strojní, ZČU v Plzni)

Galerie