Zástupci středních škol diskutovali nad možnostmi reálného využití dronů ve výuce

obrazek
17. února 2020 09:42, Ing. Danuše Jedličková
Jak zapojit drony do výuky ve škole bylo předmětem tematického setkání zástupců středních škol a představitelů Správy Informačních technologií města Plzně (SITMP). Setkání se uskutečnilo 25. října 2019 v sídle společnosti Drony SIT v Cukrovarské ulici v Plzni.

Během setkání byla zkušenými piloty předvedena profesionální technika a v rámci zajímavé prezentace ukázáno reálné využití dronů v oblastech, jako jsou precizní zemědělství, stavebnictví, fotogrammetrie, laserové skenování atd.

Workshop byl určen středním školám, které chtějí obohatit výuku o využití nejmodernější technologie a rozvíjet digitální kompetence žáků. Diskutovalo se nad možnými průniky se školou, nad oblastmi začlenění dronů a jimi nesených speciálních senzorů (termokamery, multispektrální kamery, laserové scannery, atd.) do výuky a případnými časovými i kapacitními možnostmi.

Školy získaly možnost v rámci spolupráce využít jak techniku, tak piloty společnosti Drony SIT. Studenti, kteří mají o tuto oblast zájem, tak mohou získat příležitost zapojit se do vývoje aplikací, zpracování dat apod.

Setkání proběhlo v rámci projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000156 ve spolupráci se Správou informačních technologií města Plzně.

Galerie