Mimořádná opatření Vlády ČR

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ode dne 22.4.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností ode dne 26. dubna 2021 změnilo mimořádné opatření ze dne 19. dubna 2021 s tím, že na území Plzeňského kraje umožnilo přítomnost dětí v předškolních zařízeních bez omezení věku a zrušilo testování dětí na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v mateřských školách v Plzeňském kraji.

Balíčky pro návrat zpět do normálního života

Vláda České republiky představila 22. dubna 2021 plán kroků pro obnovování dosud omezených činností při ústupu epidemie covid-19.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19.4.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 19. dubna 2021 mimořádná opatření, kterými omezuje provoz škol a vysokých škol, stanovuje podmínky testování studentů na vysokých školách a stanovuje povinnost VZP ČR a ostatním zdravotním pojišťovnám pro účely záznamu do Informačního systému infekčních nemocí přiřadit k dané osobě informaci o plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Další opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ode dne 12.4.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání omezuje činnost obchodních nebo výrobních provozovnen, provozovnen služeb nebo provozu obchodních center, tak že zakazuje přítomnost veřejnosti v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb ...

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ode dne 12.4.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání omezuje činnost obchodních nebo výrobních provozoven, provozoven služeb nebo provozu obchodního centra, tak že se zakazuje přítomnost veřejnosti v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, provozoven stravovacích služeb tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary) ...