Mimořádná opatření Vlády ČR

Změna opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 6. dubna 2021 schválilo další mimořádná opatření s platností od 12. a 26. dubna 2021.

Změna opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 6. dubna 2021 s účinností od 7. 4. 2021 vydala mimořádné opatření poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče a následné a dlouhodobé péče, včetně následné intenzivní péče a od 10. 4. 2021 prodloužila interval pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 a poskytnutí informací mezi VZP a ÚZIS.

Prodloužení nouzového stavu a prodloužení platnosti usnesení do 11.4.2021

Vláda ČR dne 26. března 2021 prodloužila nouzový stav v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 11. dubna 2021, prodloužila platnost usnesení s ním spojených ze dne 26. února 2021 a vydala další usnesení.

Změna opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19. 3. 2021

Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 20. března 2021 změnilo mimořádné opatření ze dne 26. února 2021 týkající se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek.

Krizová opatření ze dne 19.3.2021

Vláda ČR dne 19. března 2021 přijala nová mimořádná opatření týkající se povinného testování u veřejných zaměstnavatelů, kteří zaměstnává méně než 50 osob a vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2 zaměstnanců škol s péčí o děti od 2 do 10 let.