Upozornění pro žadatele OPVK, kteří chtějí do 12. 7. 2012, 12.00 hodin, v Plzeňském kraji předložit žádost o finanční podporu

obrazek
04. července 2012 08:58, aktualizováno 07:58, Mgr. Barbora Horáčková

Zprostředkující subjekt Plzeňský kraj upozorňuje žadatele, kteří chtějí do 12. 7. 2012, 12.00 hodin, předložit žádost o finanční podporu v rámci 4. výzvy GG v oblasti podpory 3.2 a 2. výzev druhých GG v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 OPVK, že od doby vyhlášení všech výzev dne 26. 4. 2012 vydal Řídící orgán Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost následující dokumenty, resp. revize stávajících:

Prováděcí dokument, aktualizace k 7. 6. 2012

Příručka pro příjemce, verze 6.

Metodický dopis č. 23 - Zařízení a vybavení

Zprostředkující subjekt doporučuje jmenované dokumenty při tvorbě žádostí o finanční podporu akceptovat. Zejména ten fakt, že u projektů s rozpočtem nižším než 10 mil. Kč patří plánovaný výdaj na audit projektu mezi neuznatelné výdaje.