Digitální technická mapa

Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Rada Plzeňského kraje schválila dne 27. 4. 2015 usnesením č. 3352/15 návrh smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje.

Prezentace ze semináře Digitální technická mapa Plzeňského a Karlovarského kraje

Dne 26. února 2015 proběhl na Krajském úřadě Plzeňského kraje seminář "Digitální technická mapa Plzeňského a Karlovarského kraje". Seminář byl určen zejména pro zástupce geodetických kanceláří provádějících dokumentace skutečného provedení staveb na území Plzeňského a Karlovarského kraje.

Oslovení obcí ke spolupráci na projektu Digitální technická mapa Plzeňského kraje

Plzeňský kraj v těchto dnes postupně oslovuje všechny obce v Plzeňském kraji s nabídkou spolupráce na projektu Digitální technická mapa Plzeňského kraje. Součástí oslovení jsou aktuální informace o projektu a řada dalších informací.

Uzavření smlouvy k zajištění provozu a správy Digitální technické mapy Plzeňského kraje

Plzeňský kraj uzavřel se společností GEOREAL spol. s r.o. smlouvu k zajištění provozu a správy Digitální technické mapy pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje. Smlouva je uzavřena do roku 2020 a podrobně řeší celou problematiku zajištění správy a provozu projektu.

Uzavření smlouvy s městem Plzní o spolupráci na projektu Digitální technické mapy

Město Plzeň v zastoupení Správy informačních technologií města Plzně podepsalo s Plzeňským krajem smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje. Uzavření smlouvy je zásadním krokem pro úspěšnou provozní fázi projektu Digitální technické mapy Plzeňského kraje. Smlouva zejména řeší závazky a oprávnění smluvních stran při tvorbě digitální technické mapy (DTM). Dále pak ochranu dat a informací, úhradu nákladů a odpovědnost za případnou škodu.