Digitální technická mapa

Prezentace ze semináře Digitální technická mapa Plzeňského a Karlovarského kraje

Dne 26. února 2015 proběhl na Krajském úřadě Plzeňského kraje seminář "Digitální technická mapa Plzeňského a Karlovarského kraje". Seminář byl určen zejména pro zástupce geodetických kanceláří provádějících dokumentace skutečného provedení staveb na území Plzeňského a Karlovarského kraje.

Oslovení obcí ke spolupráci na projektu Digitální technická mapa Plzeňského kraje

Plzeňský kraj v těchto dnes postupně oslovuje všechny obce v Plzeňském kraji s nabídkou spolupráce na projektu Digitální technická mapa Plzeňského kraje. Součástí oslovení jsou aktuální informace o projektu a řada dalších informací.

Uzavření smlouvy k zajištění provozu a správy Digitální technické mapy Plzeňského kraje

Plzeňský kraj uzavřel se společností GEOREAL spol. s r.o. smlouvu k zajištění provozu a správy Digitální technické mapy pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje. Smlouva je uzavřena do roku 2020 a podrobně řeší celou problematiku zajištění správy a provozu projektu.

Uzavření smlouvy s městem Plzní o spolupráci na projektu Digitální technické mapy

Město Plzeň v zastoupení Správy informačních technologií města Plzně podepsalo s Plzeňským krajem smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje. Uzavření smlouvy je zásadním krokem pro úspěšnou provozní fázi projektu Digitální technické mapy Plzeňského kraje. Smlouva zejména řeší závazky a oprávnění smluvních stran při tvorbě digitální technické mapy (DTM). Dále pak ochranu dat a informací, úhradu nákladů a odpovědnost za případnou škodu.

Digitální technická mapa Plzeňského kraje

Projekt digitální technická mapa Plzeňského kraje je jedním ze tří projektů v rámci Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje a je složena z Účelové mapy povrchové situace, tj. geodeticky měřený skutečný stav území - polohopis a výškopis, která v digitální podobě zobrazuje všechny objekty reálného světa a dále pak průběhů veškerých inženýrských sítí, které se na území kraje nacházejí.