Digitální technická mapa

Setkání partnerů digitálních technických map krajů

Ve dnech 5. a 6. května 2016 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo setkání partnerů digitálních technických map krajů, které organizoval Odbor informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Smlouva o spolupráci s Hasičským záchranným sporem Plzeňského kraje k projektu DTM PK

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci v oblasti Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje.

Smlouva o spolupráci se společností GEPRO spol. s r.o.

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci v oblasti Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje se společností GEPRO spol. s r.o.

Setkání partnerských obcí projektu Digitální technická mapa Plzeňského kraje

Dne 9. prosince 2015 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo setkání partnerských obcí projektu Digitální technická mapa Plzeňského kraje. V přílohách jsou uvedeny prezentace a další informace.

Smlouva o spolupráci s Vodárnou Plzeň a.s.

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje s Vodárnou Plzeň a.s.