Digitální technická mapa

Smlouva o spolupráci s Hasičským záchranným sporem Plzeňského kraje k projektu DTM PK

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci v oblasti Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje.

Smlouva o spolupráci se společností GEPRO spol. s r.o.

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci v oblasti Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje se společností GEPRO spol. s r.o.

Setkání partnerských obcí projektu Digitální technická mapa Plzeňského kraje

Dne 9. prosince 2015 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo setkání partnerských obcí projektu Digitální technická mapa Plzeňského kraje. V přílohách jsou uvedeny prezentace a další informace.

Smlouva o spolupráci s Vodárnou Plzeň a.s.

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje s Vodárnou Plzeň a.s.

Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Rada Plzeňského kraje schválila dne 27. 4. 2015 usnesením č. 3352/15 návrh smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje.