Oslovení obcí ke spolupráci na projektu Digitální technická mapa Plzeňského kraje

obrazek
14. dubna 2014 16:58, aktualizováno 01. října 2014 07:46, Michal Souček

Plzeňský kraj v těchto dnes postupně oslovuje všechny obce v Plzeňském kraji s nabídkou spolupráce na projektu Digitální technická mapa Plzeňského kraje. 

Aktuální stav projektu (k 14. 4. 2014):

  • jsou schválená Pravidla pro provoz (veškeré dokumenty jsou k dispozici na výše uvedeném přístupu v aplikaci „Modulu Zakázka“) na http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka
  • je schválen model financování provozu do roku 2020,
  • je schválen návrh rastrové „Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje“,
  • je podepsána Smlouva o spolupráci na projektu DTM DMVS PK s klíčovými partnery projektu (ČEZ Distribuce, a.s.; Telefónica Czech Republic, a.s.; RWE Distribuční služby, s.r.o. a město Plzeň), zakázky a data těchto společností jsou součástí technické mapy,
  • je připraveno vzorové vydání Vyhlášky měst a obcí o vedení technické mapy obce.

V případě zájmu obce o zapojení do projektu je potřeba udělat následující kroky:

  • prostudovat a podepsat Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje,
  • tato smlouva obsahuje Radou Plzeňského kraje schválený model financování vedení technické mapy. V letech 2014 až 2015 pro Vaši obec neplynou ze smlouvy žádná finanční plnění, služba je poskytována pro obce zdarma. V tomto období se tedy můžete s DTM PK prakticky seznámit a v případě, že shledáte toto jako přínosné pro Vaši obec, smlouva přejde dle návrhu v dalších letech do režimu výběru příspěvku ve výši na 2,- Kč/obyvatele. V případě počtu obyvatel menšího než 250 je minimální roční příspěvek od obce na vedení DTM 500,-Kč na obec. Pokud v průběhu let 2014 až 2015 shledáte tuto naši službu jako málo přínosnou, máte možnost tuto smlouvu vypovědět,
  • projednat, schválit a vydat Vyhlášku o vedení Technické mapy Vaší obce. Nutným předpokladem pro vedení Technické mapy obce je vydání Vyhlášky, pak je zajištěno pomocí platné legislativy, že stavební úřad bude nejen oprávněn ale i povinen požadovat potvrzení při stavebním řízení, že dokumentace skutečného provedení stavby byla předána Správci DTM,
  • kontaktovat zástupce Plzeňského kraje: Ing. Antonína Procházku, Odbor informatiky mailto: antonin.prochazka(z)plzensky-kraj.cz, tel.: 377 195 276, 734 524 012, který sdělí další podrobnosti a zařídí potřebné kroky k užšímu zapojení Vaší obce do projektu Digitální technické mapy Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení