Digitální technická mapa

Vzor obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce

Ministerstvo vnitra ČR na svých stránkách uveřejnilo vzor obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce. Jedná se o metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra.

Metodický řád DTM DMVS Plzeňského kraje

Rada Plzeňského kraje schválila Metodický řád Digitální technické mapy Plzeňského kraje. Metodický řád je soubor pravidel určujících konsolidaci a způsob ochrany a nakládání s daty DTM DMVS. Metodický řád stanoví požadavky na obsahovou a datovou strukturu DTM DMVS, konsolidaci, správu, aktualizaci a užití výstupů DTM DMVS.

Uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě DTM PK

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje s významnými správci sítí.

Uzavření smlouvy o dílo na tvorbu DTM DMVS PK

Plzeňský kraj uzavřel v červenci roku 2012 smlouvu o dílo se společností GEOREAL spol. s r.o. na realizaci díla "Dodávka digitální technické mapy pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje".