Digitální technická mapa

Digitální technická mapa Plzeňského kraje

Projekt digitální technická mapa Plzeňského kraje je jedním ze tří projektů v rámci Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje a je složena z Účelové mapy povrchové situace, tj. geodeticky měřený skutečný stav území - polohopis a výškopis, která v digitální podobě zobrazuje všechny objekty reálného světa a dále pak průběhů veškerých inženýrských sítí, které se na území kraje nacházejí.

Metodický řád DTM DMVS Plzeňského kraje

Rada Plzeňského kraje schválila Metodický řád Digitální technické mapy Plzeňského kraje. Metodický řád je soubor pravidel určujících konsolidaci a způsob ochrany a nakládání s daty DTM DMVS. Metodický řád stanoví požadavky na obsahovou a datovou strukturu DTM DMVS, konsolidaci, správu, aktualizaci a užití výstupů DTM DMVS.

Uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě DTM PK

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje s významnými správci sítí.

Uzavření smlouvy o dílo na tvorbu DTM DMVS PK

Plzeňský kraj uzavřel v červenci roku 2012 smlouvu o dílo se společností GEOREAL spol. s r.o. na realizaci díla "Dodávka digitální technické mapy pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje".