Informace poskytnuté dle InfZ - počet přezkumných řízení o rozhodnutí o stavební uzávěře

26. ledna 2021 08:37, Mgr. Jana Fikarová

Dne 5. ledna 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou byla požadována informace o správních řízeních, ve kterých KÚPK rozhodoval v přezkumném řízení ohledně územního opatření o stavební uzávěře.

Informace byla poskytnuta v anonymizované formě:

KÚPK rozhodoval za dobu své existence v jednom přezkumném řízení o územním opatření o stavební uzávěře sp. zn. ZN/291/RR/09, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí dne 24. května 2010, č. j. RR/1789/10. Dané rozhodnutí se nachází v příloze.

Soubory ke stažení