Informace poskytnuté dle InfZ - podněty KÚPK k Ministerstvu dopravy v rámci mezirezortního připomínkového řízení k zákonu č. 56/2001 Sb.

26. ledna 2021 09:32, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 8. 1. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žadatel žádal o poskytnutí informace (citujeme): Jaké podněty zaslal Váš úřad v roce 2020 na Ministerstvo dopravy v rámci meziresortního připomínkového řízení k materiálu s názvem: „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů“?

K předmětu žádosti KÚPK žadateli zaslal (viz příloha) podněty (připomínky), které Odbor dopravy a silničního hospodářství KÚPK zaslal Ministerstvu dopravy v roce 2020 v rámci meziresortního připomínkového řízení k novele zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení