2014

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., týkající se používaných informačních systémů na Krajském úřadě Plzeňského kraje, v příspěvkové organizaci nemocnice Planá a v příspěvkové organizaci Nemocnice Plzeňského kraje

Veřejné zakázky, dotační politika a hospodaření s majetkem Plzeňského kraje

Na žádost doručenou v roce 2013 byly informace poskytnuty v roce 2014. Informace poskytnuté na žádost nejsou zveřejňovány pro jejich velký objem.

Zdůvodnění odměn zaměstnaců působících jako vedoucí zaměstnaci na Krajském úřadu Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje poskytl na základě žádosti z roku 2014 informace o zdůvodnění odměn zaměstnanců Plzeňského kraje působících jako vedoucí zaměstnanci na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Informace byly poskytnuty za období od 1. ledna 2010 do září 2014.

Výše platu a odměn vedoucích zaměstnanců na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Dne 5. ledna 2015 poskytl Krajský úřad Plzeňského kraje na základě žádosti z roku 2014 informace o výši platu a odměn zaměstnanců Plzeňského kraje působících jako vedoucí zaměstnanci na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Informace byly poskytnuty za období od 1. ledna 2010 do září 2014.

Mzdy některých zaměstnanců Plzeňského kraje

V roce 2014 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o sdělení informace o výši vyplacených mezd včetně odměn za jednotlivé měsíce leden až prosinec 2013 a leden až listopad 2014 následujícím zaměstnancům Plzeňského kraje: ředitel krajského úřadu, vedoucí všech odborů krajského úřadu, proradci hejtmana Plzeňského kraje, poradci členů Rady Plzeňského kraje. KÚPK sdělil, že na mzdách a k nim přináležejícím odměnách vyplatil výše uvedeným osobám ve zvoleném období 0 Kč.