2014

Zdůvodnění odměn zaměstnaců působících jako vedoucí zaměstnaci na Krajském úřadu Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje poskytl na základě žádosti z roku 2014 informace o zdůvodnění odměn zaměstnanců Plzeňského kraje působících jako vedoucí zaměstnanci na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Informace byly poskytnuty za období od 1. ledna 2010 do září 2014.

Výše platu a odměn vedoucích zaměstnanců na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Dne 5. ledna 2015 poskytl Krajský úřad Plzeňského kraje na základě žádosti z roku 2014 informace o výši platu a odměn zaměstnanců Plzeňského kraje působících jako vedoucí zaměstnanci na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Informace byly poskytnuty za období od 1. ledna 2010 do září 2014.

Mzdy některých zaměstnanců Plzeňského kraje

V roce 2014 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o sdělení informace o výši vyplacených mezd včetně odměn za jednotlivé měsíce leden až prosinec 2013 a leden až listopad 2014 následujícím zaměstnancům Plzeňského kraje: ředitel krajského úřadu, vedoucí všech odborů krajského úřadu, proradci hejtmana Plzeňského kraje, poradci členů Rady Plzeňského kraje. KÚPK sdělil, že na mzdách a k nim přináležejícím odměnách vyplatil výše uvedeným osobám ve zvoleném období 0 Kč.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se níže uvedených dotazů na financování silnice v obci Chudenín

Dne 31. prosince 2014 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o zodpovězení následujících dotazů...

Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") byla doručena žádost o zaslání všech rozhodnutí KÚPK k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání s datem rozhodnutí KÚPK v květnu 2014. Poskytovaná rozhodnutí měla být v naskenované a anonymizované podobě.