Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

02. ledna 2015 10:33, aktualizováno 09:33, JUDr. Ivana Houšková

Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") byla doručena žádost o zaslání všech rozhodnutí KÚPK k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání s datem rozhodnutí KÚPK v květnu 2014. Poskytovaná rozhodnutí měla být v naskenované a anonymizované podobě.

Požadované informace byly poskytnuty. Informace byly na celkem 131 stranách. Z důvodu rozsahu informací nejsou tyto zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.