2014

Dotační tituly vypsané na podporu rozvoje obcí a měst ze strany Plzeňského kraje od 1. ledna 2012

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel žádost o sdělení jaké dotační tituly byly vypsány na podporu rozvoje obcí a měst ze strany Plzeňského kraje od 1. ledna 2012.

Informace o krajském periodiku

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 22. září 2014 žádost o informace o krajském periodiku. V příloze jsou uvedeny informace, které byly na základě žádosti poskytnuty.

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., týkající se administrace voleb v roce 2013

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., týkající se používaných informačních systémů na Krajském úřadě Plzeňského kraje, v příspěvkové organizaci nemocnice Planá a v příspěvkové organizaci Nemocnice Plzeňského kraje