Mzdy některých zaměstnanců Plzeňského kraje

09. ledna 2015 09:02, aktualizováno 08:02, JUDr. Ivana Houšková

V roce 2014 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o sdělení informace o výši vyplacených mezd včetně odměn za jednotlivé měsíce leden až prosinec 2013 a leden až listopad 2014 následujícím zaměstnancům Plzeňského kraje:

  1. ředitel krajského úřadu,
  2. vedoucí všech odborů krajského úřadu,
  3. proradci hejtmana Plzeňského kraje,
  4. poradci členů Rady Plzeňského kraje.

KÚPK sdělil, že na mzdách a k nim přináležejícím odměnách vyplatil výše uvedeným osobám ve zvoleném období 0 Kč.