Zdůvodnění odměn zaměstnaců působících jako vedoucí zaměstnaci na Krajském úřadu Plzeňského kraje

16. ledna 2015 14:51, aktualizováno 13:51, JUDr. Ivana Houšková

Krajský úřad Plzeňského kraje poskytl na základě žádosti z roku 2014 informace o zdůvodnění odměn zaměstnanců Plzeňského kraje působících jako vedoucí zaměstnanci na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Informace byly poskytnuty za období od 1. ledna 2010 do září 2014.  

Odměny byly poskytnuty:

  • dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném k datu poskytnutí odměny, za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu,
  • dle § 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném k datu poskytnutí odměny, v souladu se zásadami čerpání finančních prostředků z fondu zaměstnavatele.