2014

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., týkající se dodávek elektrické energie v období 1. 1. 2012-31. 12. 2016

Dne 15. 10. 2014 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informace týkající se dodávek elektrické energie v období 1. 1. 2012 - 31. 12. 2016.

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., týkající se přestupkového řízení

Dne 10. 10. 2014 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se níže uvedených dotazů na postup KÚPK

Dne 10. října 2014 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o zodpovězení následujících dotazů.

Vozidla související s Plzeňským krajem

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel žádost o informace týkající se vozidel souvisejících s Plzeňským krajem.

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., týkající se přestupkového řízení