ÚP na úrovni obcí

Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP pro projekt DMVS PK

Plzeňský kraj realizuje projekt "Dodávka nástrojů pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje".

Aktualizace dat Územně analytických podkladů v Plzeňském kraji č. 9

Dne 15. června 2012 byla dokončena aktualizace dat Územně analytických podkladů v Plzeňském kraji č. 9.

Prezentace ze Semináře k Územně analytickým podkladů v Plzeňském kraji

Dne 8.3.2012 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnil seminář k problematice územně analytickým podkladů v Plzeňském kraji. Seminář byl určen pro pořizovatele a zpracovatele územních plánů.

Posouzení proveditelnosti a návrh řešení projektu ÚAP v Plzeňském kraji

Informace o dokumentu "Posouzení proveditelnosti a návrh řešení projektu Územně analytické podklady v Plzeňském kraji" zpracovaný v dubnu 2007. Dokument není součástí článku.

Projektový záměr projektu Územně analytické podklady v Plzeňském kraji

Text projektového záměru schválený Radou Plzeňského kraje dne 21.8.2007.