ÚP na úrovni obcí

Žádost o výdej dat Plzeňského kraje pro tvorbu územně plánovací dokumentace

Postup žádosti o výdej geodat Plzeňského kraje pro tvorbu územně plánovací dokumentace.

Seznam mapových služeb ÚAP ORP

Seznam webových mapových služeb sjednocených Územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností v Plzeňském kraji v podobě 4 hlavních výkresů ÚAP a komplexního projektu dle struktury datového modelu ÚAP.

Aktualizace dat Územně analytických podkladů v Plzeňském kraji č. 9

Dne 15. června 2012 byla dokončena aktualizace dat Územně analytických podkladů v Plzeňském kraji č. 9.

Poskytování dat územně analytických podkladů v Plzeňském kraji

V rámci společného projektu Plzeňského kraje a obcí s rozšířenou působností nazvaného "Územně analytické podklady v Plzeňském kraji" zajišťuje kraj poskytování dat územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností oprávněným subjektům podle stavebního zákona prostřednictvím webové aplikace Výdejní modul. Služba je zajišťována pro ORP Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Přeštice, Stod, Stříbro, Sušice a Tachov.

Zpracování a konzultace žádostí ÚAP do IOP - závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva o projektu: "Zpracování a konzultace projektových žádostí pro kontinuální výzvu Integrovaného operačního programu (dále IOP) v oblasti intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů pro obce s rozšířenou působností v Plzeňském kraj.