ÚP na úrovni obcí

Prezentace ze semináře k projektu ÚAP DMVS PK pro obce s rozšířenou působností

Ve dnech 26. a 27. 9. 2013 se v prostorách Pivovarského dvoru v Plzni Černicích uskutečnil seminář k problematice územně analytickým podkladů v Plzeňském kraji v rámci projektu Digitální map veřejné správy Plzeňského kraje. Seminář byl určen pro pracovníky úřadů územního plánování obcí s rozšířenou působností.

Portál Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Portál Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje byl nasazen do ostrého provozu. Velká část portálu je věnována problematice územně analytických podkladů.

Prezentace ze semináře k projektu DMVS PK pro obce s rozšířenou působností

Dne 22.5.2013 se v prostorách Pivovarského dvoru v Plzni Černicích uskutečnil seminář k problematice územně analytickým podkladů v Plzeňském kraji v rámci projektu Digitální map veřejné správy Plzeňského kraje. Seminář byl určen pro pracovníky úřadů územního plánování obcí s rozšířenou působností.

Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP pro projekt DMVS PK

Plzeňský kraj realizuje projekt "Dodávka nástrojů pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů pro projekt Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje".

Prezentace ze Semináře k Územně analytickým podkladů v Plzeňském kraji

Dne 8.3.2012 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnil seminář k problematice územně analytickým podkladů v Plzeňském kraji. Seminář byl určen pro pořizovatele a zpracovatele územních plánů.