Seznam mapových služeb ÚAP ORP

obrazek
02. ledna 2012 14:18, aktualizováno 27. července 2015 08:31, Michal Souček

Na níže uvedených odkazech jsou přístupné webové mapové služby (ArcGIS Server) vytvořené ze sjednocených dat Územně analytických podkladů jednotlivých obcí s rozšířenou působností v Plzeňském kraji a to jak ve formě souhrnné mapové služby sestavené dle struktury Datového modelu ÚAP (s možností zapínání a vypínání jednotlivých vrstev nebo v podobě mapových kompozic pro jednotlivá měřítka bez možnosti zapínání a vypínání vrstev) a jednotlivých výkresů ÚAP (v podobě mapových kompozic pro jednotlivá měřítka bez možnosti zapínání a vypínání vrstev). 

Mapové služby jsou k dispozici zde.

Seznam standardizovaných Webových Mapových Služeb (dle protokolu OGC) je k dispozici zde.

Služby lze také připojit jako služby ArcGIS serveru do desktopu. Adresa na připojení služeb Plzeňského kraje je http://ags.kr-plzensky.cz/ArcGIS/rest/services. Uvedené projekty jsou ve složce UAP.

Za obsah zveřejněných dat nese plně zodpovědnost příslušná obec s rozšířenou působností nikoliv Plzeňský kraj, který data pouze zveřejňuje. Plzeňský kraj v žádném případě neručí za obsah a škody vzniklé v souvislosti s užíváním předmětných textů, map a informací v nich obsažených.