ÚP na úrovni obcí

Data o elektrických sítích a zařízeních pro tvorbu ÚAP ke stažení z internetu

Informace o možnosti stažení aktuálních dat pro torbu jevů č. 71, 72 a 73 z internetu.

Prezentace firem 6.3.2008 k problematice Územně analytických podkladů v Plzeňském kraji

Seznam přednášejících a jejich prezentací z akce "Prezentace firem k problematice územně analytických podkladů" konané v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Projektový záměr projektu Územně analytické podklady v Plzeňském kraji

Text projektového záměru schválený Radou Plzeňského kraje dne 21.8.2007.

Datový model územně analytických podkladů v Plzeňském kraji

Základní informace o datovém modelu pro ukládání a správu dat pro tvorbu územně analytických podkladů v Plzeňském kraji. Dokument není součástí článku.

Posouzení proveditelnosti a návrh řešení projektu ÚAP v Plzeňském kraji

Informace o dokumentu "Posouzení proveditelnosti a návrh řešení projektu Územně analytické podklady v Plzeňském kraji" zpracovaný v dubnu 2007. Dokument není součástí článku.