ÚP na úrovni obcí

Datový model územně analytických podkladů v Plzeňském kraji

Základní informace o datovém modelu pro ukládání a správu dat pro tvorbu územně analytických podkladů v Plzeňském kraji. Dokument není součástí článku.

Prezentace firem 6.3.2008 k problematice Územně analytických podkladů v Plzeňském kraji

Seznam přednášejících a jejich prezentací z akce "Prezentace firem k problematice územně analytických podkladů" konané v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Zpracování a konzultace žádostí ÚAP do IOP - závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva o projektu: "Zpracování a konzultace projektových žádostí pro kontinuální výzvu Integrovaného operačního programu (dále IOP) v oblasti intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů pro obce s rozšířenou působností v Plzeňském kraj.

Data o elektrických sítích a zařízeních pro tvorbu ÚAP ke stažení z internetu

Informace o možnosti stažení aktuálních dat pro torbu jevů č. 71, 72 a 73 z internetu.

Poskytování dat územně analytických podkladů v Plzeňském kraji

V rámci společného projektu Plzeňského kraje a obcí s rozšířenou působností nazvaného "Územně analytické podklady v Plzeňském kraji" zajišťuje kraj poskytování dat územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností oprávněným subjektům podle stavebního zákona prostřednictvím webové aplikace Výdejní modul. Služba je zajišťována pro ORP Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Přeštice, Stod, Stříbro, Sušice a Tachov.