Územní plánování

Přednáška Jednotný standard územního plánu

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR připravil přednášku na téma "Jednotný standard územního plánu".

Porada s pořizovateli 2022

Krajský úřad uspořádal poradu s pořizovateli územních plánů.

Porada s pořizovateli ÚPD - Babylon - duben 2019

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, uspořádal ve dnech 25. - 26. dubna 2019 výjezdní dvoudenní poradu pro pořizovatele územních plánů na území Plzeňského kraje.

Seznam oprávněných investorů

Krajský úřad Plzeňského kraje má od 1. ledna 2018 za povinnost vést seznam oprávněných investorů a tento seznam zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Porada s pořizovateli ÚPD - prosinec 2017

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, uspořádal ve dnech 7.-8. 12. 2017 výjezdní dvoudenní poradu pro úřady územního plánování i další obce pořizující územní plány na území Plzeňského kraje.