Soutěže

Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Vyhlášku MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, naleznete v příloze.