Soutěže

Radní Jiří Struček ocenil úspěchy žáků škol Plzeňského kraje

Dne 3. září 2009 se Jiří Struček, radní Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež a sport, setkal s nejúspěšnějšími řešiteli předmětových soutěží. Pozvaní žáci se umístili na medailových pozicích v celostátních kolech a dva žáci dosáhli výjimečných výsledků v krajských kolech.

Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Vyhlášku MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, naleznete v příloze.