Soutěže

Vyhodnocení škol v soutěžích - školní rok 2018/2019

V soutěži „O nejúspěšnější školu“ Plzeňského kraje jsou základní školy, gymnázia, střední školy, střední odborná učiliště, základní umělecké školy a dětské domovy vyhodnocovány podle dosažených úspěchů v krajských kolech soutěží v závislosti na počtu žáků školy.

Úspěšní žáci a studenti z celostátních soutěží převzali ocenění

Nejúspěšnější řešitelé předmětových a odborných soutěží se 11. října 2017 společně s ředitelkami a řediteli středních a základních škol sešli v sále zastupitelstva na krajském úřadě, kde převzali od hejtmana Josefa Bernarda a náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivany Bartošové ocenění ...

Ocenění úspěšných žáků předmětových a uměleckých soutěží

Úspěšné řešitele předmětových a odborných soutěží a také soutěží uměleckých ocenil v úterý 11. října 2016 na krajském úřadě náměstek hejtmana Jiří Struček, který žákům poděkoval za vynikající reprezentaci kraje na celostátních a mezinárodních kláních ...

Přijetí a ocenění nejúspěšnějších žáků ve školních soutěžích

Nejúspěšnější žáky z celostátních a mezinárodních kol předmětových, řemeslných a uměleckých soutěží přijal a ocenil hejtman Plzeňského kraje, pan Václav Šlajs, a náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015, pan Jiří Struček.

Plzeňský kraj hostil celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti

Ve dnech 13. až 15. června 2014 proběhlo v Plzeňském kraji za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy, PhDr. Marcela Chládka, MBA, a náměstka hejtmana Plzeňského kraje, Jiřího Stručka, celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti ...