Národní kolo SOČ po devíti letech opět v Plzeňském kraji

obrazek
29. května 2023 14:36, aktualizováno 27. září 2023 08:44, Mgr. Ludmila Novotná

Od 16. do 18. června 2023 hostil Plzeňský kraj národní (celostátní) kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Navázal tak na úspěšné pořadatelství z roku 2014. Jednalo se již o 45. ročník této soutěže. Na organizaci se podílel tým pracovníků z Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 společně s OŠMS KÚPK. Toto gymnázium je už historicky pověřeno organizací krajských kol SOČ a současně zajišťuje podzimní semináře pro začínající autory SOČ. Do Plzně se v červnu sjelo 290 nejúspěšnějších žáků a dalších 90 porotců z celé České republiky. Slavnostní zahájení a zakončení proběhlo v plzeňském TechToweru, vlastní soutěž pak na Gymnáziu Luďka Pika.

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Historie SOČ se začala psát již v roce 1979, tehdy byla ještě soutěží československou. SOČ je soutěží víceoborovou, mezi 18 soutěžními obory si vybere každý, ať studuje na kterémkoli typu střední školy. Pokud se žáci v SOČ umístí na předních místech, mají otevřené dveře k dalšímu studiu (přijetí bez přijímacích zkoušek na VŠ) a pro řadu z nich se stane SOČ startem budoucí vědecké kariéry. SOČ přitom není jen vědomostní soutěží. Žáci v ní prokazují zejména schopnost samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží si ve všech kolech vyzkouší obhajovat práci před odbornou porotou. Rozvíjí tak i své prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy porotců.

Soutěžní obory:
1. Matematika a statistika
2. Fyzika
3. Chemie
4. Biologie a vědy o Zemi
5. Molekulární biologie
6. Zdravotnictví
7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
8. Ochrana a tvorba životního prostředí
9. Strojírenství, hutnictví a doprava
10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
11. Stavebnictví, architektura a design interiérů
12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
13. Ekonomika a řízení
14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
16. Historie
17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
18. Informatika

Regionálními partnery akce byly: Plzeňský kraj, Statutární město Plzeň, Nadace ČEZ, Plzeňské městské dopravní podniky a. s., Nadace pro transplantace kostní dřeně a SIT Port. Záštitu převzal Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje.

Žáci Plzeňského kraje byli zastoupeni v 16 oborech. A jak si vedli zjistíte z výsledkových listin na webu soutěže.


Galerie