Soutěže

Ocenění nejúspěšnějších žáků v soutěžích a jejich pedagogů za školní roky 2020/2021 a 2019/2020

Úspěšné řešitele předmětových soutěží a jejich pedagogy ocenil 24. září 2021 na Krajském úřadě náměstek hejtmanky Rudolf Salvetr, který žákům poděkoval za vynikající reprezentaci kraje v celostátních a mezinárodních kláních.

Propozice soutěží a olympiád pro školní rok 2021/2022

V příloze naleznete dosud zveřejněné PROPOZICE školních postupových soutěží.

Hned dvě národní kola přírodovědných olympiád hostí v letošním školním roce Plzeňský kraj

Hned dvě národní kola přírodovědných olympiád hostí v letošním školním roce Plzeňský kraj

Organizací okresních kol předmětových a uměleckých soutěží

Organizace okresních kol předmětových a uměleckých soutěží je zajišťována středisky volného času – domy dětí a mládeže (DDM Blovice pro okres Plzeň-jih, DDM Domino Domažlice, SVČ RADOVÁNEK pro okresy Plzeň-město a Plzeň-sever, DDM Klatovy, DDM Rokycany, DDM Tachov).

Vyhodnocení škol v soutěžích - školní rok 2018/2019

V soutěži „O nejúspěšnější školu“ Plzeňského kraje jsou základní školy, gymnázia, střední školy, střední odborná učiliště, základní umělecké školy a dětské domovy vyhodnocovány podle dosažených úspěchů v krajských kolech soutěží v závislosti na počtu žáků školy.