Soutěže

Plzeňský kraj hostil národní kolo Chemické olympiády

Poprvé ve své historii hostil Plzeňský kraj národní kolo Chemické olympiády, a to ve dnech 31. 1. - 3. 2. 2022. Jednalo se o už 58. ročník této soutěže. Plzeňský kraj je partner akce a paní hejtmanka převzala nad národním kolem Chemické olympiády záštitu.

Ocenění nejúspěšnějších žáků v soutěžích a jejich pedagogů za školní roky 2020/2021 a 2019/2020

Úspěšné řešitele předmětových soutěží a jejich pedagogy ocenil 24. září 2021 na Krajském úřadě náměstek hejtmanky Rudolf Salvetr, který žákům poděkoval za vynikající reprezentaci kraje v celostátních a mezinárodních kláních.

Propozice soutěží a olympiád pro školní rok 2021/2022

V příloze naleznete dosud zveřejněné PROPOZICE školních postupových soutěží.

Hned dvě národní kola přírodovědných olympiád hostí v letošním školním roce Plzeňský kraj

Hned dvě národní kola přírodovědných olympiád hostí v letošním školním roce Plzeňský kraj

Organizací okresních kol vědomostních soutěží

Organizace okresních kol předmětových soutěží je zajišťována středisky volného času – domy dětí a mládeže (DDM Blovice pro okres Plzeň-jih, DDM Domino Domažlice, SVČ RADOVÁNEK pro okresy Plzeň-město a Plzeň-sever, DDM Klatovy, DDM Rokycany, DDM Tachov).