Soutěže

Podpora zájmové činnosti

V rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2023 je v rámci Podpory zájmové činnosti (soutěže a přehlídky) počítáno s podporou školních i mimoškolních akcí.

Ocenění nejúspěšnějších žáků v soutěžích a jejich pedagogů za školní roky 2020/2021 a 2019/2020

Úspěšné řešitele předmětových soutěží a jejich pedagogy ocenil 24. září 2021 na Krajském úřadě náměstek hejtmanky Rudolf Salvetr, který žákům poděkoval za vynikající reprezentaci kraje v celostátních a mezinárodních kláních.

Propozice soutěží a olympiád pro školní rok 2021/2022

V příloze naleznete dosud zveřejněné PROPOZICE školních postupových soutěží.

Hned dvě národní kola přírodovědných olympiád hostí v letošním školním roce Plzeňský kraj

Hned dvě národní kola přírodovědných olympiád hostí v letošním školním roce Plzeňský kraj

Organizací okresních kol předmětových a uměleckých soutěží

Organizace okresních kol předmětových a uměleckých soutěží je zajišťována středisky volného času – domy dětí a mládeže (DDM Blovice pro okres Plzeň-jih, DDM Domino Domažlice, SVČ RADOVÁNEK pro okresy Plzeň-město a Plzeň-sever, DDM Klatovy, DDM Rokycany, DDM Tachov).