Národní kolo Fyzikální olympiády hostil po 16 letech Plzeňský kraj

obrazek
08. března 2022 11:22, aktualizováno 22. března 2022 11:29, Mgr. Ludmila Novotná

Po druhé ve své historii hostil Plzeňský kraj národní (ústřední) kolo Fyzikální olympiády. Poprvé se tak stalo v roce 2006, kdy se jednalo o 47. ročník soutěže. Letos proběhl ročník 63. Do Plzně se sjelo 15. března 2022 35 nejúspěšnějších řešitelů krajských kol Fyzikální olympiády kategorie A. Ta je určena žákům nejvyšších ročníků středních škol. Účastnit se mohou ale i žáci mladší. Cílem soutěže je vyhledávat, rozvíjet a podporovat talent a nadání žáků základních a středních škol a zároveň nabídnout žákům se zájmem o danou oblast účelné využití části jejich volného času. Organizátorem zodpovědným za uskutečnění soutěže na celostátní úrovni je Jednota českých matematiků a fyziků. Plzeňský kraj byl partnerem akce, pan hejtman převzal záštitu nad ÚK FO.

Ústřední kolo trvalo čtyři dny (15. – 18. března 2022). Pro všechny účastníky i organizátory bylo zajištěno ubytování a stravování. První den se konalo oficiální zahájení soutěže. Druhý den byly zadány čtyři úlohy teoretické (včetně úlohy na studijní téma), na jejich vypracování byly 4 hodiny času. Třetí den byla zadána úloha experimentální. Poslední den byly vyhlášeny výsledky – vítězové a úspěšní řešitelé a rozdány ceny. Soutěžní část proběhla v učebnách Středního odborného učilišti elektrotechnického (SOUE, Vejprnická 56, Plzeň). Slavnostní zahájení a zakončení pak v nově zrekonstruovaném sále této školy.

Z vítězů ústředního kola bývá na základě výsledků na výběrovém soustředění uspořádaném ÚK FO proveden výběr 5 účastníků (a jednoho náhradníka) na Mezinárodní fyzikální olympiádu, která se koná každoročně v červenci. Letos se ale naši zástupci MFO nezúčastní, protože má proběhnout v Bělorusku.

Do ÚK FO postoupili 3 žáci z našeho kraje: Jiří Harvalík a Šimon Pekár z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23 a Jakub Heicl z gymnázia ve Stříbře.  Jak si naši zástupci vedli naleznete na webu Fyzikální olympiády. Děkujeme za reprezentaci našeho kraje.

Vítězem se stal Jiří Kohl z Jihomoravského kraje.

Největší historický úspěch žáků z Plzeňského kraje ve Fyzikální olympiádě pochází z roku 2011, kdy se v Bangkoku v Thajském království konala 42. Mezinárodní fyzikální olympiáda. Zúčastnilo se jí 397 žáků z 86 zemí. Českou republiku reprezentovalo pětičlenné družstvo, jehož členy byli také žáci středních škol Plzeňského kraje – Martin Bucháček (Gymnázium L. Pika, Plzeň, Opavská 21) a Hynek Kasl (Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23). Oba si vedli znamenitě – Martin Bucháček získal stříbrnou medaili a Hynek Kasl medaili bronzovou.Galerie