Soutěže

Pět medailí z mezinárodních olympiád putuje do Plzeňského kraje

Tři stříbrné a dvě bronzové medaile získali žáci středních škol Plzeňského kraje na mezinárodních přírodovědných olympiádách. Z Mezinárodní fyzikální olympiády v Thajsku dovezl Martin Bucháček (Gymnázium L. Pika, Plzeň) stříbrnou medaili a Hynek Kasl (Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23) medaili bronzovou. Také v Mezinárodní matematické olympiádě, která proběhla v Nizozemí, dosáhli naši žáci na velmi cenná umístění. Anh Dung Le (Gymnázium, Tachov), nejlepší z českého týmu, získal stříbrnou medaili a Michael Bílý (Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy) medaili bronzovou. Z Mezinárodní olympiády v programování v Thajsku přivezl vynikající stříbrnou medaili Filip Hlásek (Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23).

Plzeňský kraj hostil v roce 2011 hned tři národní finále předmětových soutěží

12. května 2011 proběhlo v Plzeňském kraji ústřední kolo Zeměpisné olympiády. Zástupci našeho kraje obsadili 3., 5. a dvě 14. místa. Ve dnech 30.5 - 3.6.2011 se v Plzni uskutečnilo celostátní kolo Dějepisné olympiády s tématem "Ve zdraví a nemoci". V červnovém národním kole Ekologické olympiády, soutěže talentované středoškolské mládeže z České republiky zaměřené na porovnávání znalostí a dovedností v oblasti ochrany přírody a péče o životní prostředí, obsadili 2. místo žáci Gymnázia J. Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347.

Seminář pro autory prací SOČ

Také v letošním školním roce proběhl seminář určený pro nadějné autory prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a jejich vedoucí pedagogy. Součástí semináře byly přednášky, které měly autorům prací napovědět, jakých chyb se při tvorbě práce a obhajobách mají vyvarovat, jak by mohli svoji práci prezentovat před odbornými porotami SOČ. V příloze naleznete prezentace přednášejících.

Radní Jiří Struček ocenil úspěchy žáků škol Plzeňského kraje

Dne 2. září 2010 se Jiří Struček, radní Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež a sport, setkal s nejúspěšnějšími řešiteli předmětových soutěží. Pozvaní žáci se umístili na medailových pozicích v celostátních kolech, jeden žák dosáhl výjimečných výsledků v krajských kolech. Několik z nich dokonce reprezentovalo náš kraj na mezinárodních kolech soutěží.

Radní Jiří Struček ocenil úspěchy žáků škol Plzeňského kraje

Dne 3. září 2009 se Jiří Struček, radní Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež a sport, setkal s nejúspěšnějšími řešiteli předmětových soutěží. Pozvaní žáci se umístili na medailových pozicích v celostátních kolech a dva žáci dosáhli výjimečných výsledků v krajských kolech.