Soutěže

Ocenění nejúspěšnějších žáků ve vědomostních soutěžích

Setkání nejúspěšnějších řešitelů vědomostních soutěží s náměstkem hejtmana PK pro oblasti školství, mládež a sport se uskutečnilo 12. října 2011. Pozvaní žáci se umístili na medailových pozicích v celostátních a mezinárodních kolech předmětových soutěží. Ve školním roce 2010/2011 dosáhli žáci středních škol Plzeňského kraje historických úspěchů ziskem tří stříbrných a dvou bronzových medailí na mezinárodních přírodovědných olympiádách.

Pět medailí z mezinárodních olympiád putuje do Plzeňského kraje

Tři stříbrné a dvě bronzové medaile získali žáci středních škol Plzeňského kraje na mezinárodních přírodovědných olympiádách. Z Mezinárodní fyzikální olympiády v Thajsku dovezl Martin Bucháček (Gymnázium L. Pika, Plzeň) stříbrnou medaili a Hynek Kasl (Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23) medaili bronzovou. Také v Mezinárodní matematické olympiádě, která proběhla v Nizozemí, dosáhli naši žáci na velmi cenná umístění. Anh Dung Le (Gymnázium, Tachov), nejlepší z českého týmu, získal stříbrnou medaili a Michael Bílý (Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy) medaili bronzovou. Z Mezinárodní olympiády v programování v Thajsku přivezl vynikající stříbrnou medaili Filip Hlásek (Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23).

Plzeňský kraj hostil v roce 2011 hned tři národní finále předmětových soutěží

12. května 2011 proběhlo v Plzeňském kraji ústřední kolo Zeměpisné olympiády. Zástupci našeho kraje obsadili 3., 5. a dvě 14. místa. Ve dnech 30.5 - 3.6.2011 se v Plzni uskutečnilo celostátní kolo Dějepisné olympiády s tématem "Ve zdraví a nemoci". V červnovém národním kole Ekologické olympiády, soutěže talentované středoškolské mládeže z České republiky zaměřené na porovnávání znalostí a dovedností v oblasti ochrany přírody a péče o životní prostředí, obsadili 2. místo žáci Gymnázia J. Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347.

Seminář pro autory prací SOČ

Také v letošním školním roce proběhl seminář určený pro nadějné autory prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a jejich vedoucí pedagogy. Součástí semináře byly přednášky, které měly autorům prací napovědět, jakých chyb se při tvorbě práce a obhajobách mají vyvarovat, jak by mohli svoji práci prezentovat před odbornými porotami SOČ. V příloze naleznete prezentace přednášejících.

Radní Jiří Struček ocenil úspěchy žáků škol Plzeňského kraje

Dne 2. září 2010 se Jiří Struček, radní Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež a sport, setkal s nejúspěšnějšími řešiteli předmětových soutěží. Pozvaní žáci se umístili na medailových pozicích v celostátních kolech, jeden žák dosáhl výjimečných výsledků v krajských kolech. Několik z nich dokonce reprezentovalo náš kraj na mezinárodních kolech soutěží.